วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

3 ปัจจัยหลักในการเลือกทำเลโกดังให้คุ้มกับการลงทุนที่สุด


3 ปัจจัยหลักในการเลือกทำเลโกดังให้คุ้มกับการลงทุนที่สุด

การสร้างโกดังหรือซื้อโกดังสำเร็จรูปจำเป็นต้องมีที่ตั้งบนเนื้อที่อย่างเพียงพอและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งก็คือทำเลโกดัง โดยการพิจารณาเลือกทำเลจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของธุรกิจให้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดยอดขาย และกำไรในอนาคตข้างหน้า ด้วยการเลือกทำเลโกดังที่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเกินไป หลักสำคัญในการกลยุทธ์การเลือกทำเลโกดังคือ   
   
1.เลือกทำเลโกดังใกล้แหล่งวัตถุดิบและตลาด
หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ทำให้ต้องหาทำเลโกดังดีๆ เพื่อรองรับปริมาณวัตถุดิบที่เตรียมป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต จนกระทั่งเป็นสินค้าสำเร็จเพื่อรอการจำหน่ายลูกค้าได้สินค้าที่เร็วขึ้น ซึ่งการเลือกทำเลโกดังให้สอดคล้องกับแหล่งวัตถุดิบและแหล่งตลาด จะช่วยเรื่องการลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการขนส่งและลดต้นทุนในการบริการลูกค้า ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ
  
การเลือกทำเลโกดังหากเลือกในเมือง อาจมีการลงทุนที่สูงมาก ปัจจุบันมีอุตสาหกรรมหลักหลายแห่งตั้งใกล้กับโรงงาน แหล่งผลิต โกดัง และใกล้เพื่อความสะดวกมากขึ้น

2.เลือกทำเลโกดังใกล้แหล่งวัตถุดิบ
การหาทำเลโกดังที่อยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ มีความสำคัญมากในกระบวนการเริ่มต้นของการผลิต  การเลือกทำเลโกดังจะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบให้มากที่สุด กรณีที่ธุรกิจหรือสินค้าบางชนิดต้องการวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องหากอยู่ไกลจากแหล่งวัตถุดิบจะมีปัญหาด้านต้นทุน และการขนส่งรวมทั้งการควบคุมปริมาณการจัดส่งครั้งละมากๆ ทำให้ผู้ผลิตต้องแบกรับภาระต้นทุนวัตถุดิบ รวมทั้งต้นทุนในการดำเนินการคลังสินค้า

นอกจากนี้การทำเลโกดังใกล้แหล่งวัตถุดิบยังช่วยให้ประหยัดค่าขนส่งวัตถุดิบเข้าสู่โรงงาน ค่าขนส่งจากแหล่งต่างๆ ที่ส่งโดยรถบรรทุกหรือรถตู้คอนเทนเนอร์  ซึ่งการเลือกทำเลโกดังใกล้แหล่งผลิต จะทำให้สภาพของวัตถุดิบเน่าเสียช้าลง  
  
3.เลือกทำเลโกดังสินค้าใกล้ตลาด
การตัดสินใจเลือกทำเลโกดังใกล้ตลาด ผู้ประกอบการบางรายต้องการจัดตั้งโกดังสินค้าให้ใกล้ลูกค้ามากที่สุด แต่การทำเลโกดังสินค้าใกล้ตลาดอาจมีการลงทุนด้านที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่มีต้นทุนสูง แต่ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจเลือกทำเลโกดังใกล้ตลาดย่านชานเมืองได้ ซึ่งมีแหล่งทำเลโกดังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าใกล้ตลาดมากขึ้น ทำให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่กรุงเทพฯ ได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันผู้ประกอบการมีทางเลือกที่จะเลือกทำเลโกดังสินค้าให้อยู่ใกล้ตลาดได้ง่ายขึ้น โดยสามารถตั้งโกดังสินค้าบริเวณถนนหลายเส้นย่านชานเมืองที่มีแหล่งโรงงานมาก ทำให้เอื้อประโยชน์ต่อการขนส่งสินค้าเช่นกัน ซึ่งต่างก็เป็นถนนที่ล้อมรอบกรุงเทพฯ และเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศ ถือว่าเป็นตลาดหลักของสินค้าเกือบทุกประเภททำให้สามารถกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างสะดวกเช่นกัน

การเลือกแหล่งทำเลโกดังจะต้องเน้นในเรื่องการลดต้นทุนการดำเนินกิจการให้ต่ำที่สุดเป็นหลัก รวมทั้งอำนาจการซื้อของลูกค้าในพื้นที่ การให้บริการและภาพลักษณ์ของธุรกิจ สภาพการแข่งขันในพื้นที่ คุณภาพของสิ่งอานวยความสะดวกและธุรกิจที่อยู่ล้อมรอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น