วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

4 วิธีเลือกทำเลทองโกดังสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่


4 วิธีเลือกทำเลทองโกดังสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

การเลือกทำเลทองโกดัง จะต้องเลือกที่เหมาะสมกับราคาและสถานที่ตั้งว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายไปหรือไม่? การเลือกทำเลทองโกดังยังขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของผู้ประกอบการด้วยว่าหากลงทุนไปแล้วจะได้รับผลตอบกลับมามากน้อยแค่ไหน เพราะระดับรายได้ย่อมทำให้การเลือกแหล่งทำเลทองโกดังแตกต่างกัน และยังขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้ซื้อว่าจะนำโกดังไปใช้งานอะไร

สิ่งสำคัญในการเลือกทำเลทองโกดัง
1.ใกล้แหล่งวัตถุดิบ
การเลือกทำเลทองโกดังใกล้แหล่งวัตถุดิบเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้มีต้นทุนที่ต่ำในเรื่องค่าขนส่งและระยะเวลาที่จะได้รับวัตถุดิบเร็วขึ้น หากคุณทำโรงงานน้ำตาลก็อาจจะเลือกทำเลทองโกดังใกล้แหล่งปลูกอ้อยหรือต้นตาลโตนด จะทำให้สามารถขนส่งวัตถุดิบไปที่โกดังได้สะดวก ทำให้เจ้าของได้สินค้าเร็วและมีต้นทุนค่าขนส่งต่ำ  

2.ใกล้ลูกค้า
การเลือกทำเลทองโกดังใกล้กับแหล่งลูกค้า จะทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้น เรียกว่าผลิตเสร็จแล้วก็จัดการส่งของให้ลูกค้าได้ทันทีซึ่งการอยู่ใกล้ลูกค้าทำให้ประหยัดค่าขนส่งได้มาก ไม่ต้องวิ่งขนส่งระยะทางไกลๆ โดยเฉพาะสินค้าบางประเภทที่อาจหมดอายุเร็วหรือต้องการการควบคุมอุณหภูมิ เมื่อระยะเวลาการขนส่งเร็วขึ้น ทำให้โกดังประหยัดพื้นที่การเก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จรอส่งลงไปได้อีก

3.ใกล้แหล่งแรงงาน
การเลือกทำเลทองโกดังใกล้ในแหล่งแรงงานถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ซึ่งมีหลายโรงงานมีรถสวัสดิการวิ่งรับ-ส่งพนักงานมาถึงโกดังที่อยู่ในระยะรับส่งในเส้นทางที่สำคัญๆ ถือเป็นเรื่องดีหากโกดังของคุณตั้งอยู่ใกล้แหล่งแรงงาน ทำให้มีความสะดวกสบายต่อพนักงานที่ทำงานอีกด้วย
   
สำหรับพนักงานที่ไม่ได้ขึ้นรถรับส่งของทางบริษัท หรือบริษัทอาจไม่มีรถรับส่ง การเลือกทำเลทองโกดังที่ดีควรอยู่ในทำเลที่การเดินทางสะดวก และมีเส้นทางเข้าถึงได้หลากหลายเส้นทาง หรืออยู่ในโครงการพัฒนาที่จะมีการขยายเส้นทางมีบริการต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนเข้าถึงในอนาคต

4.อยู่ในทำเลที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก
การเลือกทำเลทองโกดังอยู่ในแหล่งที่มีร้านค้าและธุรกิจที่ให้บริการอย่างครบครัน จะทำให้เป็นศูนย์กลางในการเดินทาง ไม่ว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ หรือสะดวกต่อการเดินทางด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้หากเลือกทำเลทองโกดังใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของภาครัฐอย่างการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ โรงพยาบาล ตลาดสด สถานีตำรวจ โรงเรียน ขนส่งมวลชน ฯลฯ ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ถือว่าเป็นทำเลทองโกดังที่มีมูลค่าและน่าสนใจของผู้ประกอบการอย่างมาก   

นอกจากการเลือกทำเลทองโกดังตามที่กล่าวมาแล้ว หากไม่ต้องการอยู่ในแหล่งชุมชนเกินไป อาจจะเลือกย่านชานเมือง หรือสถานที่ที่มีสภาพอากาศดีๆ ใกล้แหล่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าการใช้งานของคุณต้องการสร้างโกดังเพื่ออะไร เก็บสินค้าหรือผลิตอะไร ซึ่งการเลือกทำเลทองโกดังที่ดีก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วล่ะ ซึ่งจะต้องเลือกให้คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด   

1 ความคิดเห็น: